Trang nhất
 
 
Thông tin-Sự kiện
 
 
Kỹ Thuật Chăn Nuôi
 
 
Thông Tin Chăn Nuôi
 
 
Gương Mặt
 
 
Thông Tin Thị Trường
 
 
Hỏi - Đáp
 
 
Thư Giãn
 
 
Rao Vặt
 
Thông Tin-Sự Kiện
> Tin trong nước
7/8/2015 15:31:16
44 giống lợn được chăn nuôi ở Việt Nam và định hướng phát triển / 44 kinds of boars are allowed in Vietnam and development orientation


Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi tại Hội nghị quản lý giống vật nuôi vùng đồng bằng sông Hồng vừa qua, hiện nay tổng đàn lợn Việt nam 26,76 triệu con, gồm 44 giống trong đó 31 giống lợn nhập ngoại và 13 giống lợn nội) và nhiều tổ hợp lai của chúng. 

Các giống lợn nhập ngoại bao gồm Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire, Meishan (VCN-MS15), L19, L95, L06, L11, L64, VCN01, VCN02, VCN03, VCN04, VCN05, VCN11, VCN12, VCN21, VCN23, FH004, FH 012, FH016, FH 019, FH025, FH 100,

Các giống lợn nội gồm Móng Cái, Ỉ, Mường Khương, Mán, Lang Hồng, Thuộc Nhiêu, Ba Xuyên, Mẹo, Sóc, Phú Khánh, Cỏ, Táp Ná, Vân Pa (mini Quảng Trị). Các giống nội số lượng của mỗi giống không nhiều, dẫn đến mức độ cận huyết cao khi nhân giống.

Hiện nay cả nước có 240 cơ sở nuôi giữ tổng số 59.280 con lợn nái giống cụ kỵ, ông bà, trong đó các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trong nước có 71 cơ sở với tổng đàn nái 21.172 con, Hiện nay các cơ sở doanh nghiệp FDI (thuộc CP, JAPEA,…) có 79 cơ sở với tổng đàn nái 32.493 con.

Về năng lực sản xuất giống hàng năm sản xuất được 230.000 đến 240.000 con/nái/năm. Các cơ sở giống đáp ứng khoảng 25-30% nhu cầu thay thế và phát triển đàn nái bố mẹ/năm. Còn 70-75% đàn nái bố mẹ thay và tăng đàn hiện nay đều không có xuất sứ từ cơ sở giống.

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh hiện nay có 75.052 con lợn đực giống nuôi tại 30.970 cơ sở và hộ gia đình. Trong đó: số lợn đực khai thác tinh để phối giống nhân tạo là 11.169 con được nuôi tại 550 cơ sở và hộ gia đình, chiếm 14,9% tổng đàn lợn đực trên cả nước; đàn lợn đực giống phối trực tiếp là 63.883 con chiếm 85,1% về tổng đàn lợn đực trên cả nước.

Về năng lực sản xuất và sử dụng lợn đực giống sản xuất tinh hiện nay tổng đàn nái được phối giống nhân tạo chiếm khoảng 42,0% còn khoảng 58,0% đàn nái được phối giống trực tiếp.

Định hướng phát triển trong những năm tới là tăng tỷ lệ thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái từ 43-44%/năm 2015 lên 60% vào năm 2020. Trong đó nái ngoại đạt khoảng 80% và nái lai khoảng 55%. Các giống lợn chủ lực ở nước ta sẽ là Duroc (Du), Pietrain (Pi), Landrace (LR), Yorkshire (Y), Móng cái (MC).

Tỷ lệ đàn nái ngoại và nái lai, tiến bộ kỹ thuật cho chăn nuôi trang trại từ 30,4% năm 2015 tăng lên 34,1% tổng đàn nái của cả nước vào năm 2020; tăng bình quân 7,5-8,0%/năm. Duy trì lợn nội để phát huy lợi thế vùng từ 11-12% tổng đàn nái trong cả nước. Năng suất sinh sản bình quân đàn lợn nái giống ngoại từ 19-22 con cai sữa/nái/năm hiện nay tăng lên 23-25 con cai sữa/nái/năm vào năm 2020; lợn nái lai tiến bộ kỹ thuật từ 18-20 con cai sữa/nái/năm hiện nay tăng lên 21,5-23,5 con/nái/năm vào năm 2020. Sản xuất giống hậu bị cấp ông bà, bố mẹ cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển đàn lợn nái và lợn thịt cho chăn nuôi trang trại.  Xây dựng hệ thống liên kết sản xuất giống theo chuỗi.

(Cục Chăn nuôi)
Các tin khác :
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >   >>  
loading...
loading...

Công ty Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 6, Hưng Thái 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: (08) 5410. 3615 - Fax: (08) 5410 3573 - Email: heo@heo.com.vn
©Copyright 2010 by Kiến Thức Chăn Nuôi Heo
®Kiến Thức Chăn Nuôi Heo giữ bản quyền nội dung trên website này
Số lượt truy cập: stats counter